Horgászvizsga tájékoztató

Kedves Vizsgázók!

Társaságunk 2018-ban is havonta tart horgászvizsgát a tiszafüredi Horgászati Központban.  Az első vizsga 2018. április 3-án délelőtt 10 órától lesz. Jelentkezési határidő: 2018. március 29. 16:00.

További horgászvizsga időpontok:
2018. május 2. 10:00 – jelentkezési határidő: április 27. 16:00
2018. június 4. 10:00 – jelentkezési határidő: június 1. 16:00
2018. július 2. 10:00 – jelentkezési határidő: június 29. 16:00
2018. augusztus 6. 10:00 – jelentkezési határidő: augusztus 3. 16:00
2018. szeptember 3. 10:00 – jelentkezési határidő: augusztus 31. 16:00
2018. október 1. 10:00 – jelentkezési határidő: szeptember 28. 16:00
2018. november 5. 10:00 – jelentkezési határidő: október 31. 16:00
2018. december 3. 10:00 – jelentkezési határidő: november 30. 16:00
2019. január 7. 10:00 – jelentkezési határidő: január 4. 16:00
2019. február 4. 10:00 – jelentkezési határidő: február 1. 16:00

 

 

A sikeresebb felkészülés érdekében a horgászvizsgák lebonyolításáról adunk tájékoztatást az alábbiakban.
A horgászvizsgán először egy 32 kérdésből álló teszten kell a vizsgázóknak számot adniuk a tudásukról. A többségében feleletválasztós kérdéssor megválaszolására 45 perc áll rendelkezésre. Minden kérdés 1 pontot ér. A sikeres teljesítéshez 22 pontot kell elérni.  A kérdések az alábbi témaköröket ölelik fel:

– a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokat
– a Magyarországon élő halfajok meghatározását és főbb biológiai jellemzőit
– az alapvető horgászmódszereket
– a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódot
– a vízparti és a csónakból való horgászat legfontosabb biztonsági szabályait
– a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteit
– a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokat
– az egyesületi tagságból eredő jogokat és kötelezettségeket, a horgász szervezetek szerepét
– a horgászrendi szabályozások szerepét
– a horgászetikát.

A teszt sikeres megírása után a megfelelt vizsgázók egyesével szóbeli részen vesznek részt. Ennek keretében tíz képet kell a vizsgázónak húznia, melyek mindegyikén egy-egy halfaj szerepel. A képen látható tíz halfaj közül 6 a fogható fajok, kettő a tájidegen és invazív fajok, míg kettő a nem fogható és a védett fajok képeit ábrázolja. A vizsgázónak fel kell ismernie a halfajokat és ismertetni azok főbb biológiai jellemzőit. Ahol van, ott a tilalmi időt, a méret és mennyiségi korlátozásokat is. Minden halfelismerésért 1 pont jár, míg a legfontosabb biológiai jellemzőinek ismertetése szintén 1 pontot ér.
A sikeres vizsgához az így elérhető 20 pontból 14-et kell megszerezni, de a nem fogható és védett fajok mindegyikét fel kell ismerni.
A szóbeli vizsga után a vizsgázó azonnal megtudja a vizsga eredményét és azt, hogy megfelelt-e vagy sem. Ekkor külön kérésre lehetősége van a vizsgázóknak megtekinteni a vizsgalapot és tájékoztatást kérni a pontozási szempontokról. Később erre már nincs mód!
Az összes szóbeli vizsgázó beszámolója után a vizsgaelnök kiállítja a vizsgabizonyítványokat a sikeres vizsgát tevők részére.
Vizsgára jelentkezni irodánkban személyesen, illetve a honlapunkról (www.sporthorgasz.eu) letölthető jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve és azt az 5350 Tiszafüred, Pf. 76. címre, személyesen vagy postai úton visszajuttatva, vagy beszkennelve, emailben az info@sporthorgasz.eu címre elküldve .

 

A vizsgára elsajátítandó tananyag a NÉBIH honlapjáról tankönyv formájában letölthető az alábbi címről:
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/808522/Horg%C3%A1szvizsg%C3%A1ra+val%C3%B3+felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9st+seg%C3%ADt%C5%91+tank%C3%B6nyv+honlapra+felt%C3%B6ltve+2017.11.14.pdf/8093f0fb-7125-4dea-9903-1270aa9a85c0
A vizsgákon egy-egy időpontban maximum 15 fő vehet részt.
Regisztráció a helyszínen, a vizsga kezdete előtt fél órával!

Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájárulást.
A horgászvizsga díja felnőtteknek 3500 forint, melyet a vizsgát megelőzően, a helyszínen kell befizetni.
18 éves korig a horgászvizsga díja 1000 forint, melyet a vizsgát megelőzően, a helyszínen kell befizetni.
A vizsgán való részvétel feltétele, hogy a vizsgázó a helyszínen személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának felmutatásával azonosítsa magát. A 14. életévüket be nem töltött, vizsgázni kívánó személyek személyazonosságát a törvényes képviselőjük igazolhatja a vizsgabizottság előtt.
A vizsgázóknak eredményes felkészülést, sikeres vizsgát és sok horgászélményt kíván a Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.!