A Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 2000. szeptember 18-án alakult azzal a céllal, hogy pályázati úton elnyerje a Tisza-tó halászati jogát.

A társaság a 2002-ben pályázati úton elnyert halászati jog gyakorlását azonban -hosszas jogi procedúra után- csak 2010. január 1-én tudta megkezdeni, a Magyar Állam képviseletében eljáró Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal megkötött 15 éves időtartamú haszonbérleti szerződés alapján.

A Közhasznú Társaság időközben kötelező jogszabályi előírások miatt átalakult, jelenleg korlátolt felelősségű társaságként, a Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft. néven működik.

Horgászati Köpont, Tisza-tó

Horgászati Köpont, Tisza-tó

A Társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységét a Tisza-tavi sporthorgászat, halászat fejlesztése és a természet-, környezetvédelem érdekében végzi.

A társaság gazdálkodásából származó nyereség nem osztható fel a tagok között, azt csak a társasági szerződésben meghatározott tevékenységre fordíthatja.

A társaság alapító tagjai körében is történtek változások, a jelenlegi tulajdonosok alfabetikus sorrendben:

A kft fejlesztési célkitűzéseinek, programjának rövid ismertetése

Stratégiai célkitűzések

A kft célkitűzése, hogy korszerű halgazdálkodással, halőrzéssel jelentősen növelje a Tisza-tó halállományát ezzel biztosítva a horgászturizmus alapját.

A fokozottabb horgászturisztikai érdeklődés elérése a térség fejlődésére is hatást gyakorol. A horgászat multiplikáló hatása hozzájárulhat újabb munkahelyek teremtéséhez, javíthatja a térségben az élet minőségét.

Rövidtávú célkitűzések

– Rövidtávú célkitűzésként új szemléletű halgazdálkodással, halászati őrzéssel két-három éven belül el kívánjuk érni, hogy az idelátogató horgászok már a fogásokban is érzékeljék a változást és a Tisza-tó – mint kiváló horgászvíz és pihenőhely hírét vigyék el az országhatáron túlra is. Ezáltal szeretnénk visszacsábítani a korábbi nem megfelelő halgazdálkodás miatt a Tisza-tótól elpártolt horgászokat, továbbá megnyerni olyan új hazai és külföldi vendégeket, akik eddig nem látogatták a tavat.

– A kft a haltelepítés területén is módosítani kíván a korábbi gyakorlaton. A társaság 2000-ben, a halászati hasznosítási pályázatában olyan haltelepítési tervet adott be, amely a ciánkatasztrófa következményeinek csökkentését célozta. A 2000 óta megváltozott körülményekre tekintettel új haltelepítési terv került kidolgozásra, amelyben továbbra is meghatározó a ponty mennyisége, azonban ebből a halfajból csak két- és háromnyaras példányok szerepelnek. A telepítési terv pontyon kívül ragadozó halakat is tartalmaz, a süllő, a csuka és a harcsa ivadékként kerül kihelyezésre.

– A kárókatonák okozta igen jelentős halkár ellenére eddig a Tisza-tavon senki sem foglalkozott gyérítésükkel. Társaságunk a szükséges egyeztetések után már 2010-ben megkezdte a Tisza-tó területén fészkelő kárókatonák gyérítését és állományának szabályozását.

– A Tisza-tavi Sporthorgász K.N. Kft. nem vállalhatja fel önmagában a Tisza-tavi turizmus fejlesztésének teljes felelősségét. Kifejezetten érdeke viszont, hogy invitáló javaslataival, mint lehetséges és kívánatos horgászati és turisztikai célpont konkrétan megjelenjen a horgászok és a leendő horgászok szabadidős, illetve üdülési terveiben, ezzel aktív részesévé váljon a turisztikai folyamatoknak.

A fentiek elérése érdekében a társaság, minden olyan szervezettel együttműködik, amelyik ezt a célkitűzést elfogadja és azt a hatályos jogszabályok betartásával kívánja megvalósítani. A kft együttműködik a vízirendészettel, a rendőrség más szervezeti egységeivel, a vízügyi-, természetvédelemi- és környezetvédelemi hatóságokkal, a horgászegyesületekkel, a turizmus szolgáltatóival, a polgárőrséggel, a társadalmi halőrökkel, stb.

Az elmúlt időszakban együttműködési megállapodást kötöttünk a következő szervezetekkel:

– Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal,

– Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal.

A társaság gazdálkodásának célja, hogy hosszabb távon biztonságos háttérrel folytathassa munkáját, nyújtson fedezetet a tervezett fejlesztésekre, a nyereséges tevékenységének eredményeként tartalékot tudjon képezni a nem várható események (pl.: természeti katasztrófa) áthidalására.

Forrás : Tisza-tavi Sporthorgász Kft. hosszú távú, 15 éves stratégiai terve