Műlegyező horgászrend

Általános műlegyező horgászati előírások a Tisza-tavon

Általános rendelkezések

 1. A műlegyezők egy napra érvényes, területi horgászjegye kizárólag felnőtt állami horgászjegy birtokában váltható.
 2. A műlegyező területi horgászjeggyel kizárólag műlegyező felszereléssel engedélyezett a horgászat. A műlegyező felszerelés legyezőbotból, legyezőorsóból, legyezőzsinórból, a legyezőzsinór végére kötött, maximum 5 méter hosszú monofil előkéből és műlégyből áll. A monofil előke és a legyezőzsinór közé szükség esetén merülő előke, a monofil előke végére pedig harapásbiztos, ugyancsak monofil, kevlár, vagy drótelőke csatlakoztatható, amennyiben az előke teljes hossza nem haladja meg az öt métert.
 3. Műlegyező területi horgászjeggyel partról és csónakból egyaránt lehet horgászni. A horgászathoz maximum 1 műlegyező bot és egyidejűleg 2 db horog használható. Ez lehet 1 db tandemlégy, amelyben 2 horog van bekötve, vagy 2 db légy, amelyek egyes horogra vannak kötve. Horgászni csak szakáll nélküli, vagy teljesen lenyomott szakállú horoggal lehet. Műlégyként súlyozott, vagy jig horogra kötött legyek is használhatók. A horgásznak kötelező rendelkeznie horogszabadítóval és ajánlott egy lehetőleg csomómentes hálóból készült merítőszák használata.
 4. A műlegyező területi horgászjegy kizárólag a „megfogni és visszaengedni” (Catch and Release) horgászatra jogosít fel, ezért fogás után minden halat azonnal vissza kell engedni a vízbe. A megfogás után a halakat lehetőség szerint még a vízben el kell engedni, de fotózás céljából a hal rövid időre a vízből kiemelhető. A megfogott halat haltartóba helyezni tilos. A műlegyező horgászat normál területi horgászjeggyel is megengedett. Ilyen esetben a normál területi horgászjegyben foglalt szabályok érvényesek a horgászatra.
 5. A műlegyező területi horgászjeggyel folytatott horgászat során a horgásznál kizárólag műlegyező felszerelés lehet a parton és a csónakban egyaránt.

 

 1. Május 2-től június 15-ig tilos a harcsa horgászata és kifogása (megtartása) az öblítőcsatornákban. Továbbá november 15. és március 31. közötti időszakban a Tisza-tó teljes területén.
 2. Fajlagos tilalmi időszakában tilos a tilalommal védett halfajra horgászni. (Ez alól kivételt képez a harcsa.)

A behúzós horgászat szabályai

 1. A Szartos vízterületén, továbbá a Kis-Tiszán az Eger-patak torkolatától a Laskó-patak torkolatáig, valamint a 33. számú főút hídja (Eger-patak hídja), az Eger-patak, a Kis-Tisza és a poroszlói gát által határolt vízterületeken november 15. és február 28. közötti időszakban ragadozó halra horgászni csak természetes csalival és egyágú horoggal engedélyezett, a pergetés, a műlegyezés, valamint a két- és háromágú horog használata tilos.
 2. A kíméleti területek a területi jegy térkép mellékletén ábrázolva megtalálhatóak, valamint a határait a helyszínen táblák jelölik.

Vermelő kíméleti terület a Dühös-lapos vízterülete. Azaz a 33-as főút hídja (Eger patak hídja), ettől a hídtól a rábolyi gátőrházig az Eger-patak medrének bal széle, a kereknád, a gémeskút és a Bocskoros híd által határolt terület. Itt november 15. és február 28. között mindennemű horgászat és a tartózkodás tilos.

Szaporodó kíméleti terület a Tisza-tó gátjának a rábolyi szakaszán a 12/1-es töltéskilométere, az Eger-pataknak a Négyes és Borsodivánka községeket összekötő közúti hídja, a tiszavalki kikötő, valamint a Nyárád-ér jobb partja, és a Nyárád-ér Eger-patak összefolyása által határolt terület. Itt március 1. és június 15. között mindennemű horgászat és a tartózkodás tilos.

 1. Január és december hónapokban a horgászat csak 7 órától 17 óráig, február hónapban 6 órától 18 óráig engedélyezett.
 2. A kiskörei téli kikötő területén, valamint a duzzasztómű felvizén 300 m hosszan, továbbá minden műtárgy 50 m-es körzetén belül tilos horgászni és behorgászni. (beleértve az öblítőcsatornák szabályozó műtárgyait is).
 3. Tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről és nem a fejrészen akadt, vagy külsérelmi nyommal rendelkező halat kötelező a vízbe visszahelyezni, megtartani tilos.
 4. A Tisza-tó teljes területén tilos a vontatásos vagy sleppelő módszer (elektromos vagy robbanómotorral, evezővel, szél vagy sodrás által egyaránt).
 5. A végszerelék behúzással történő bejuttatása csak és kizárólag behúzós területi jegy birtokában engedélyezett. Ilyen típusú területi jegy nélkül, parti vagy csónakos horgászat esetén a szerelék vízbe juttatása csak és kizárólag a partról vagy a csónakból elvégzett dobással engedélyezett. A végszerelék vízbe juttatása után attól eltávolodni tilos. Az etetőhajó használata tilos.
 6. A Tisza-tavon foglalt horgászhely nincs, a horgászhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A csónak rögzítésére szolgáló karókat, kiszúrókat, az etetés helyét jelző bójákat a horgászat befejeztével a horgász köteles kiszedni és elvinni. A horgászhelyeket a növényzeten elhelyezett idegen anyagokkal megjelölni tilos.

A kíméletes bánásmód szabályai

 1. A 16-os pont alól kivételt képeznek a behúzós horgászatra kijelölt – táblával és sorszámmal is ellátott – helyek (listájuk a Sporthorgász Kft. honlapján megtekinthető), melyre foglalás kizárólag társaságunkon keresztül valósítható meg. A behúzós területi jeggyel, behúzós módszerrel horgászó személyre az itt leírtakon túl a behúzós horgászrendben leírtak is kötelező érvényűek.
 2. A behúzós horgászatra kijelölt helyeket bárki használhatja, azonban, ha oda – érvényes – behúzós jeggyel és foglalással rendelkező horgász érkezik, részére a helyet a nem behúzós jeggyel rendelkező horgásznak át kell adnia.
 3. A behúzós horgászhely és a hozzá tartozó bója közötti területen más horgász csak a behúzós horgász beleegyezésével tartózkodhat.
 4. Szemetes helyen tilos horgászni! A szemetes helyen horgászó személytől a területi jegy bevonásra kerül. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. Ennek érdekében a keletkezett hulladékot vagy elszállítja, vagy a Sporthorgász Kft-től megvásárolt zsákban a gátkorona élén elhelyezi, amit a Kft. onnan elszállít.
 5. A horgász sötétedés után és korlátozott látásviszonyok között köteles horgászhelyét, csónakját jól látható módon, folyamatosan megvilágítani.
 6. A halgazdálkodásra jogosult fenntartja a jogot, hogy a Tisza-tó egész területén, bármely víztéren, határozatlan ideig – a horgászokkal és képviselőjükkel előzetesen egyeztetve – megtiltsa bizonyos horgászmódszerek alkalmazását vagy a horgászatot. Az életbe léptetett korlátozásról a társaság a weblapján (www.sporthorgasz.eu), elektronikus hírlevél formájában, a kikötőkben elhelyezett hirdető táblákon, valamint az érintett víztér határában elhelyezett táblákon tájékoztat.
 7. A helyi horgászrend megsértése a területi jegy azonnali bevonásával jár.
 8. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendelet az irányadó.

Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.