Tiszanána Önkormányzata

Tiszanána keleten Saruddal, északra Kömlővel, nyugaton Kiskörével határos. Déli határát a Tisza folyó alkotja.A hagyomány szerint Szent László király adományozta Nánát az egri püspökségnek, amelynek 1804-ig maradt birtokában, majd a szatmári püspökség tulajdonába került.

Sokat szenvedett e vidék a török pusztításoktól. A janicsárok nemcsak állatot, de a rabláncokon embereket is hajtottak a török tartományok felé. Nem csoda, hogy Eger várának 1552-es ostroma után, az 1554-es adóösszeírás szerint a település teljesen elpusztult. Ebből a korszakból számtalan település neve ismeretes, amely végkép lekerült a térképekről. Ám Nánát újraépítették lakói.

A község 1804-ben az újonnan felállított szatmári püspökség birtokába jutott. Lélekszáma 1787-ben 2054 fő . Amikor 1805 után a szatmári püspökség lett a birtokos, majorsági szántógazdálkodást nem épített ki hanem a majorüzem továbbra is állattartásból, juhászatból állt. A XIX. század első felében a helybeli katolikus lelkész egy kis kórházat állított fel, az urasági tisztilak mellett felépült a tiszanánai uradalom központi tömlöce.

A református templom 1752-ben épült. A katolikus templomot Galántai gróf Eszterházy Károly egri püspök építette 1788-ban.

A településhez tartozik a Tisza mellett fekvő üdülőterület, Dinnyéshát. Csónakkikötője több száz vízijármű befogadására alkalmas. A kikötő közelében szabadvizű strand található.

 

Leírás

Kapcsolat

Cím: 3385, Tiszanána, Fő út 108/1.
Telefon: +36/36/566-002
e-mail: tiszanana@tiszanana.hu

http://tiszanana.hu

Média

Tiszanána Önkormányzata
67919599tiszanana_konyvtarkapolna

Tiszanána Önkormányzata

Kapcsolódó szolgáltatások