Stimate coleg pescar!

Am dori împreună cu dumneavoastră să contribuim la îmbogățirea, consolidarea protecţiei fondului piscicol al lacului Tisza-tó, astfel asigurând un mediu mai curat și mai atrăgător. Pescarul adevărat prinde pești prin mijloace sportive, metode reglementate și le tratează cu blândețe. Nu trebuie să uităm nici pe timpul pescuitului de faptul că peștii sunt ființe sensibile, cărora nu trebuie să le producem suferințe inutile. Am introdus reglementările (restricțiile) într-o măsură care să asigure menținerea fondului piscicol.

Vă rugăm și pe dvs. să contribuiți la asigurarea pentru cât mai mulți pescari a unor capturi prin mijloace şi metode sportive, raportarea cu considerație la pești, petrecerea timpului liber dând dovadă de cultură, relaxarea în natură, protejarea mediului acvatic și de mal. Vă rugăm să ne fiți parteneri în atingerea acestor scopuri și să ne solicitaţi sprijinul în caz de nevoie. Dacă constatați ceva de natură contrară scopurilor noastre comune, vă rugăm să anunțați la numărul de telefon pentru raportarea abuzurilor la paza piscicolă: 06-70/316-19-79

REGULAMENTUL PISCICOL AL LACULUI TISZA-TÓ 2018

1.A) Titularii autorizației teritoriale emise pentru adulți pot pescui cu aceeași ocazie folosind maxim 2 undițe având cel mult 3 cârlige a câte 3 brațe maxim fiecare și o plasă de ridicat pește pentru momeală, a cărei suprafață nu trebuie să depășească 1 metru pătrat. Autorizația teritorială permite reținerea dintre peștii protejați prin limitarea capturilor a unui număr total de 3 bucăți, însă cel mult 2 bucăți din aceeași specie de pește (de exemplu: 2 bucăți crap și 1 lin sau 2 bucăți șalău și 1 șalău vărgat). Constituie excepţie salăul vărgat, din care se pot reţine 3 bucăţi, în acest caz în ziua respectivă nu pot fi reţinuţi alţi peşti protejaţi prin limitarea capturilor. În total poate fi reținut un număr maxim de 7 pești din speciile șalău, somn și știucă pe ziua pescuitului și în cele şase zile calendaristice precedente. Din speciile native care nu fac obiectul limitării capturilor se poate pescui în total 10 kg pe zi.

1.AB) Titularii autorizației teritoriale emise pentru persoane având vârsta de peste 65 ani pot pescui cu aceeași ocazie folosind maxim 2 undițe având cel mult 3 cârlige a câte 3 brațe maxim fiecare și o plasă de ridicat pește pentru momeală, a cărei suprafață nu trebuie să depășească 1 metru pătrat. Autorizația teritorială permite reținerea dintre peștii protejați prin limitarea capturilor a unui număr total de 3 bucăți, însă cel mult 2 bucăți din aceeași specie de pește (de exemplu: 2 bucăți crap și 1 lin sau 2 bucăți șalău și 1 șalău vărgat). Constituie excepţie salăul vărgat, din care se pot reţine 3 bucăţi, în acest caz în ziua respectivă nu pot fi reţinuţi alţi peşti protejaţi prin limitarea capturilor. În total poate fi reținut un număr maxim de 7 pești din speciile șalău, somn și știucă pe ziua pescuitului și în cele şase zile calendaristice precedente. Din speciile native care nu fac obiectul limitării capturilor pe zi se poate pescui în total 10 kg pe zi.

1.B) Titularii autorizației teritoriale restricționate, emise pentru femei pot pescui folosind 1 undiță având cel mult 3 cârlige a câte 3 brațe maxim fiecare și o plasă de ridicat pește pentru momeală, a cărei suprafață nu trebuie să depășească 1 metru pătrat. Autorizația teritorială permite reținerea dintre peștii protejați prin limitarea capturilor a unui număr total de 2 bucăți, însă cel mult 1 bucată din aceeași specie de pește (de exemplu: 1 crap și 1 lin sau 1 șalău și 1 șalău vărgat). Constituie excepţie salăul vărgat, din care se pot reţine 2 bucăţi, în acest caz în ziua respectivă nu pot fi reţinuţi alţi peşti protejaţi prin limitarea capturilor. În total poate fi reținut un număr maxim de 7 pești din speciile șalău, somn și știucă pe ziua pescuitului și în cele 6 zile calendaristice precedente. Din speciile native care nu fac obiectul limitării capturilor pe zi se poate pescui în total 5 kg pe zi.

1.C) Titularii autorizației teritoriale pentru juniori (emise pentru tinerii care au susținut examen de pescar având 10 ani împliniți, dar care nu ating vârsta de 19 ani până la data de 31 decembrie a anului curent), pot pescui folosind 1 undiță având cel mult 3 cârlige a câte 3 brațe maxim fiecare și o plasă de ridicat pește pentru momeală, a cărei suprafață nu trebuie să depășească 1 metru pătrat. Autorizația teritorială pentru juniori permite reținerea dintre peștii protejați prin limitare de bucăți a unui număr total de 2 bucăți, însă cel mult 1 bucată din aceeași specie de pește (de exemplu: 1 crap și 1 lin sau 1 șalău și 1 șalău vărgat). Constituie excepţie salăul vărgat, din care se pot reţine 2 bucăţi, în acest caz în ziua respectivă nu pot fi reţinuţi alţi peşti protejaţi prin limitarea capturilor. În total poate fi reținut un număr maxim de 7 pești din speciile șalău, somn și știucă pe ziua pescuitului și în cele şase zile calendaristice precedente. Din speciile native care nu fac obiectul limitării capturilor pe zi se poate pescui în total 5 kg pe zi.

1.D) Titularii autorizației teritoriale pentru copii (emise pentru persoanele care nu au susținut examen de pescar, au 3 ani împliniți, dar nu ating vârsta de 15 ani până la data de 31 decembrie a anului curent), pot pescui folosind 1 undiță având cel mult 1 cârlig cu 3 brațe maxim. Autorizația teritorială permite reținerea dintre peștii protejați prin limitarea capturilor a unui număr total de 1 bucată. În total poate fi reținut un număr maxim de 3 pești din speciile șalău, somn și știucă pe ziua pescuitului și în cele 6 zile calendaristice precedente.Din speciile native care nu fac obiectul limitării capturilor pe zi se poate pescui în total 5 kg pe zi.

1.E) Titularii autorizației teritoriale emise pentru turiști pot pescui folosind 1 undiță având cel mult 3 cârlige a câte 3 brațe maxim fiecare și o plasă de ridicat pește pentru momeală, a cărei suprafață nu trebuie să depășească 1 metru pătrat. Autorizația teritorială permite reținerea dintre peștii protejați prin limitarea capturilor a unui număr total de 2 bucăți (de exemplu: 1 crap și 1 somn sau 2 știuci). În total poate fi reținut un număr maxim de şase pești din speciile șalău, somn și știucă pe ziua pescuitului și în cele 6 zile calendaristice precedente. Din speciile native care nu fac obiectul limitării capturilor pe zi se poate pescui în total 10 kg pe zi.

2. Pescuitul peştilor protejaţi prin limitarea capturilor poate fi continuat și după prinderea (reținerea) numărului de capturi autorizat, dar pescarul are obligația să dea drumul imediat și în mod uman la peștii prinși astfel.

3. Toți pescarii sunt obligaţi a avea asupra lor actele de autorizare pentru pescuit (autorizația de stat și autorizația teritorială), care îl îndreptățesc la pescuit doar dacă prezintă legitimație cu fotografie care servește la identificarea persoanei. La cererea persoanei autorizate cu controlul pescuitului pescarul este obligat să predea actele sus menţionate şi să permită controlul autovehiculului şi bagajelor.

4. Este interzisă pescuitul și capturarea somnului în zonele de spălare în timpul perioadei specifice de interzicere a pescuitului (2 mai – 15 iunie) și între 15 noiembrie și 31 martie în întreaga zonă a lacului Tisa. Pescarul are obligaţia de a completa registrul de captură, conform regulilor descrise în acesta.

Pescarul dobândește drept de proprietate asupra peștelui doar dacă îl captează în mod legal și îl înregistrează în registrul de captură.

Este interzis schimbarea peştelui prins (reţinut) mai devreme cu un peşte prins mai târuiu.

5. În timpul perioadei specifice de interzicere a pescuitului este interzisă pescuitul speciilor protejate.

6. Peștele ne-nativ (spre exemplu carasul, rasbora, etc.) poate fi folosit ca momeală doar dacă peștele momeală a fost capturat din lacul Tisza-tó.

7. Chinuirea peștilor capturați este interzisă. Peștii prinși sau capturați trebui să fie tratați astfel încât leziunile fizice provocate acestora să nu depășească minimul necesar ce ține de metoda de pescuire. Peștii care nu se doresc a fi păstrați trebuie să fie reintroduși imediat în apă. Peştii prinşi care nu pot fi reţinuţi din cauza oricărei limitări, trebuie reintroduşi imediat în apă în mod blând, chiar şi dacă sunt răniţi, bolnavi sau au pierit. Peștii prinși trebuie să fie păstrați în viață astfel încât să nu sufere leziuni durabile până la curmarea vieții, sau trebuie să li se curme viața imediat.

8. Peștele prins în mod reglementar (care se dorește a fi luat) trebuie să fie transportat doar dacă viața lor a fost curmată printr-o metodă rapidă și menajatoare. Peștele momeală având o lungime corporală de sub 30 cm poate fi transportat și în viață, dar numai în vase de natură să le asigure apă cu conținutul de oxigen necesar.

9. Perioadele de interdicție specifică speciei, valabile pe plan național, ca și regulile privitoare la cele mai mici dimensiuni pescuibile și limitările referitoare la numărul de bucăți sunt precizate în registrul de captură. Pe lacul Tisza-tó sunt însă valabile următoarele dimensiuni minime pescuibile în raport cu speciile de mai jos:

crap:  cel puţin 35 cm, șalău: cel puţin 40 cm, volga: cel puţin 30 cm, știucă: cel puţin 50 cm, lin: cel puţin 30 cm, mihalț: cel puţin 30 cm, somn: cel puţin 60 cm, biban: cel puţin 15 cm

10. În perioada de interdicție specifică speciei (din data de 2 mai până la data de 15 iunie) este interzis pescuitul şi prinderea (reţinerea) somnului în canalele de scurgere, şi pe întregul teritoriu a Lacului Tisza în perioada 1 ianuarie – 31 martie şi 2 noiembrie – 31 decembrie.

11. În perioada dintre 1 ianuarie și 28 februarie, respectiv dintre 1 noiembrie şi 31 decembrie, pe Tisa Mică de la gura de vărsare a pârâului Eger până la gura de vărsare a pârâului Laskó, respectiv în lacurile de acumulare pe teritoriul delimitat de podul peste pârâul Eger pe drumul național nr. 33, pârâul Eger, Tisa Mică și barajul din Poroszló se poate pescui pești răpitori doar cu momeli naturale, twistering-ul fiind interzis.

12. Zonele de depunere a icrelor sunt prezentate în anexa autorizaţiei teritoriale, limitele teritoriale fiind semnalate cu panouri la faţa locului.

Este considera zonă de depunere a icrelor teritoriul zonei Dühös-lapos. Adică teriroriul delimitat de podul rutier de pe drumul naţional nr. 33 (podul peste pârâul Eger), casa vanelor de la Ráboly, zona delimitată de Kereknád, Gémeskút şi podul Bocskoros. Pe acest teritoriu este interzis pescuitul şi staţionarea în perioadele 1 ianuarie – 28 februarie, 2 noiembrie – 31 decembrie.

Este considerat zonă protejată de depunere a icrelor zona delimitată de digul lacului Tisza, pe secvenţa Rábolyi, kilometrul umpluturii 12/1, podul rutier ce leagă comunele Négyes şi Borsodivánka, portul de la Tiszavalka şi zona delimitată de malul drept al pârâiaşului Nyárád şi întâlnirea pârâiaşului Nyárád şi pârâul Eger. Pe acest teritoriu este interzis pescuitul şi staţionarea în perioada 1 martie – 15 iunie.

13. În perioada dintre 1 noiembrie și 15 martie – pentru protejarea fondului piscicol gestant – folosirea de sonare pentru activități de pescuit este interzisă.

14. In lunile ianuarie şi decembrie pescuitul este permis între orele 7 şi 17, în luna februarie între orele 6 şi 18.

15. Pescuitul şi pescuitul cu lansarea din barcă este interzis în zona debarcaderului de iarnă din Kisköre și pe apele superficiale ale barajului pe o lungime de 300 m, ca și pe o rază de 50 m în jurul oricărui obiectiv (inclusiv obiectivele de regularizare a canalelor de scurgere).

16. Este interzisă folosirea oricăror metode de pescuit în urma cărora cârligul nu se agață în gura peștelui. Orice pește agățat pe exteriorul acestuia şi nu în gură sau care prezintă urme de leziuni externe trebuie să fie reașezat în mod obligatoriu în apă, păstrarea sa fiind interzisă.

17. Metoda de remorcare sau şlepuire (cu motor electric sau pe benzină, cu vâslă, prin forța vântului sau curentului de apă, deopotrivă) este interzisă pe întreaga suprafață a lacului Tisza-tó).

18. Alimentarea este interzisă pe întreaga suprafață a lacului Tisza-tó. (Excepţie fac locurile de pescuit ocupate cu deţinerea tichetului teritorial de pescuit cu lansare din barcă, cu planificare.) In cazul pescuitului de pe mal sau din barcă echipamentul de pescuit poate fi introdus în apă exclusiv prin aruncare de pe mal sau din barcă.După aruncarea undiţelor în apă este interzis îndepărtarea de la acesta. Folosirea de vehicule pe apă în scopuri de alimentare este interzisă.

19. Pe lacul Tisza-tó nu există locuri de pescuit rezervate, locurile de pescuit ocupându-se în ordinea sosirii. Pescarul este obligat ca după terminarea pescuitului să demonteze parii și țepușii folosiți pentru fixarea bărcilor, geamandurile folosite pentru marcarea locului de alimentare și să le transporte de la fața locului. Este interzis marcarea locului de pescuit cu obiecte străine aşezate pe vegetaţie.

20. De la cele descrise în punctul 19 constituie excepţie locurile desemnate pentru pescuitul cu lansare din barcă – marcate cu tablă şi număr (lista lor este accesibilă pe portalul Sporthorgász Kft.), rezervarea acestor locuri este posibilă în mod exclusiv prin intermediul companiei noastre. Persoanele care dispun de tichete teritoriale pentru zonele de pescuit cu lansare din apă vor fi obligaţi să respecte şi dispoziţiile din regulamentul de pescuire cu lansare din barcă.

21. Teritoriile delimiate pentru pescuitul cu cu lansare din barcă se pot folosi de oricine, dar dacă în locul respectiv soseşte un pescar care dispune de autorizaţie de pescuit cu lansare din barcă, pescarul care nu dispune de astfel de autorizaţie este obligat la predarea locului pescarului cu autorizaţie de pescuit cu lansare din barcă.

Cele mai semnificative schimbări sunt cele rezultate cu asigurarea posibilităţii pescuitului cu lansarea din barcă, prin norme sportive elaborate pentru pescuitul crapului.

Regulile pescuitului cu lansarea din barcă pe lacul Tisza-tó

Regulile pentru perioadele de interdicţie şi mărimile minime permise la prinderea peştilor1n anul 2018, pe soiuri de peşti.

Perioada de interdicţie specifică

Dimensiunea minimă permisă

Stiucă

1.II – 31.III 50 cm

Salău

1.III – 29.IV 40 cm

Salău vărgat

1.III – 30.VI 30 cm

Balin

1.III – 29.IV 40 cm

Baboi

1.III – 29.IV 15 cm

Mreană

15.IV – 31.V 40 cm

Garda

15.IV – 31.V 20 cm

Clean

15.IV – 31.V 25 cm

Platică

15.IV – 31.V 20 cm

Nase

15.IV – 31.V 20 cm

Platică cu nas de prune

15.IV – 31.V 20cm

Crap

2.V – 31.V 35 cm

Lin

2.V – 15.VI 30 cm

Somn

2.V – 15.VI

*In lunile ianuarie, februarie, martie şi noiembrie, decembrie este interzis prinderea somnului

60 cm, în perioada de interdicţie specifică cel puţin 100 cm

Mihalț de mare

30 cm

Păstrăv brun

X.3. – III.31. 22 cm

Ape prielnice, vreme favorabilă și distracție plăcută la pescuit vă urează!

Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.