Drogi Wędkarzu!

Razem z Państwem chcielibyśmy, żeby zasób ryb w jeziorze Cisa powiększał się, jego ochrona wzmocniła się oraz środowisko jeziora było bardziej czyste i atrakcyjne. Prawdziwy wędkarz łowi ryby w sposób sportowy, odpowiednim sprzętem i odpowiednimi metodami, oraz traktuje je w sposób humanitarny. W trakcie łowienia nie zapominajmy, że ryby to żywe, czujące stworzenia, którym nie wolno przysparzać niepotrzebnych cierpień. Uregulowania (ograniczenia) wprowadziliśmy tylko w takim stopniu, aby służyły one podtrzymywaniu zasobów rybnych.

Prosimy o pomoc w tym, aby wędkarstwo dla jak najwięcej wędkarzy oznaczało łowienie ryb sportowymi metodami i środkami, delikatne  traktowanie ryb, kulturalne spędzanie wolnego czasu, wypoczynek na łonie natury i ochronę środowiska wodnego i brzegów. Bądźcie naszym partnerem i proście nas o pomoc, a jeżeli zauważycie, że coś jest sprzeczne z naszymi wspólnymi celami, zawiadamiajcie o tym straż rybacką pod numerem telefonicznym: 06-70/316-19-79

REGULAMIN WĘDKOWANIA NA JEZIORZE CISA – 2018

1.A) Właściciel zezwolenia wędkarskiego wydawanego osobom dorosłym może łowić równocześnie maks. 2 wędziskami, a każde z nich może być zaopatrzone w nie więcej niż 3 haczyki – każdy z maks. potrójnym ostrzem -, oraz łapać rybki na przynętę podrywką nie większą niż 1 metr kwadratowy. Posiadanie zezwolenia terenowego uprawnia do zachowania dziennie łącznie 3 szt. ryb chronionych ograniczeniem ilościowym, ale z jednego gatunku ryb najwyżej 2 sztuki (np.: 2 szt. karpia i 1 szt. lina lub 2 szt. sandacza i 1 szt. bersza). Wyjątek stanowi bersz, z którego można w danym dniu zachować 3 szt., ale wtedy z innych gatunków chronionych ograniczeniem ilościowym już ani jednej. W dniu wędkowania i poprzedzających je sześciu dniach kalendarzowych można zatrzymać maksymalnie 7 sztuk ryb takich, jak sandacz, szczupak i sum. Z ryb autochtonicznych niepodlegających ograniczeniu ilościowemu można złowić dziennie łącznie 10 kg.

1.AB) Właściciel zezwolenia wędkarskiego wydawanego osobom powyżej 65 lat może łowić równocześnie maks. 2 wędziskami, a każde z nich może być zaopatrzone w nie więcej niż 3 haczyki – każdy z maks. potrójnym ostrzem -, oraz łapać rybki na przynętę podrywką nie większą niż 1 metr kwadratowy. Posiadanie zezwolenia terenowego uprawnia do zachowania dziennie łącznie 3 szt. ryb chronionych ograniczeniem ilościowym, ale z jednego gatunku ryb najwyżej 2 sztuki (np.: 2 szt. karpia i 1 szt. lina lub 2 szt. sandacza i 1 szt. bersza). Wyjątek stanowi bersz, z którego można w danym dniu zachować 3 szt., ale wtedy z innych gatunków chronionych ograniczeniem ilościowym już ani jednej.W dniu wędkowania i poprzedzających je sześciu dniach kalendarzowych można zatrzymać maksymalnie 7 sztuk ryb takich, jak sandacz, szczupak i sum. Z ryb autochtonicznych niepodlegających ograniczeniu ilościowemu można złowić dziennie łącznie 10 kg.

1.B) Właściciel rocznego terenowego zezwolenia wędkarskiego z ograniczonymi uprawnieniami do wędkowania przeznaczonego dla kobiet może łowić 1 wędziskiem, zaopatrzonym w nie więcej niż 3 haczyki – każdy z maks. potrójnym ostrzem -, oraz łapać rybki na przynętę podrywką nie większą niż 1 metr kwadratowy. Posiadanie zezwolenia terenowego uprawnia do zachowania dziennie łącznie 2 szt. ryb chronionych ograniczeniem ilościowym, ale z jednego gatunku ryb najwyżej 1 sztukę (np.: 1 szt. karpia i 1 szt. lina lub 1 szt. sandacza i 1 szt. bersza), oraz do zatrzymania w ciągu siedmiu dni 7 sztuk takich ryb, jak sandacz, szczupak i sum. Wyjątek stanowi bersz, z którego można w danym dniu zachować 2 szt., ale wtedy z innych gatunków chronionych ograniczeniem ilościowym już ani jednej. W dniu wędkowania i poprzedzających je sześciu dniach kalendarzowych można zatrzymać maks. 7 sztuk ryb takich, jak sandacz, szczupak i sum. Z ryb autochtonicznych niepodlegających ograniczeniu ilościowemu można złowić dziennie łącznie 5 kg.

1.C) Posiadacz młodzieżowego terenowego zezwolenia wędkarskiego (czyli osoba po egzaminie wędkarskim, która ukończyła 10 lat, ale do 31-go grudnia danego roku jeszcze nie ukończy 19 lat życia) może łowić 1 wędziskiem z zaopatrzonym w nie więcej niż 1 haczyk z maks. potrójnym ostrzem, oraz łapać rybki na przynętę podrywką nie większą niż 1 metr kwadratowy. Posiadanie młodzieżowego zezwolenia terenowego uprawnia do zachowania dziennie łącznie 2 szt. ryb chronionych ograniczeniem ilościowym, ale z jednego gatunku najwyżej 1 sztukę (np.: 1 szt. karpia i 1 szt. lina lub 1 szt. sandacza i 1 szt. bersza). Wyjątek stanowi bersz, z którego można w danym dniu zachować 2 szt., ale wtedy z innych gatunków chronionych ograniczeniem ilościowym już ani jednej. W dniu wędkowania i poprzedzających je sześciu dniach kalendarzowych można zatrzymać maks.7 sztuk ryb takich, jak sandacz, szczupak i sum. Z ryb autochtonicznych niepodlegających ograniczeniu ilościowemu można złowić dziennie łącznie 5 kg.

1.D) Właściciel terenowego zezwolenia wędkarskiego wydawanego dzieciom (czyli osobie bez egzaminu wędkarskiego, która ukończyła już 3 lata, ale do dnia 31 grudnia danego roku nie ukończy jeszcze 15 lat) może łowić 1 wędziskiem zaopatrzonym w nie więcej niż 1 haczyk z maks. potrójnym ostrzem. Z ryb chronionych ograniczeniem ilościowym może dziennie zatrzymać 1 sztukę. W dniu wędkowania i poprzedzających je sześciu dniach kalendarzowych można zatrzymać maksymalnie 3 sztuki ryb takich, jak sandacz, szczupak i sum. Z ryb autochtonicznych niepodlegających ograniczeniu ilościowemu można złowić dziennie łącznie 5 kg.

1.E) Właściciel zezwolenia wędkarskiego wydawanego turystom może łowić równocześnie maks. 1 wędziskiem zaopatrzonym w nie więcej niż 3 haczyki – każdy z maks. potrójnym ostrzem -, oraz łapać rybki na przynętę podrywką nie większą niż 1 metr kwadratowy. Posiadanie zezwolenia terenowego uprawnia do zachowania dziennie 2 szt. ryb chronionych ograniczeniem ilościowym (np.: 1 szt. karpia i 1 szt. suma lub 2 szt. szczupaka). W dniu wędkowania i poprzedzających je sześciu dniach kalendarzowych można zatrzymać maks. 7 sztuk ryb takich, jak sandacz, szczupak i sum. Z ryb autochtonicznych niepodlegających ograniczeniu ilościowemu można złowić dziennie łącznie 10 kg.

2. Łowienie ryb chronionych ograniczeniem ilościowym można kontynuować nawet po złowieniu (zatrzymaniu) dozwolonej ilości, ale każdą następną złowioną rybę wędkarz zobowiązany jest  natychmiast ostrożnie wypuścić do wody.

3. Wędkarz w czasie wędkowania ma obowiązek posiadania przy sobie dokumenty upoważniające do łowienia (państwowy karnet wędkarski i zezwolenie terenowe, dziennik połowów), które tylko wraz z dowodem tożsamości (ze zdjęciem). upoważniają go do tych czynności. Na wezwanie osoby uprawnionej do kontroli wędkowania wędkarz zobowiązany jest pokazać te dokumenty i umożliwić przejrzenie swojego pojazdu i bagaży.

4. Zabrania się łowienia ryb i łapania (utrzymywania) sumów w kanałach spłukujących w określonym czasie zakazu połowów (2 maja – 15 czerwca) oraz w okresie od 15 listopada do 31 marca na całym obszarze jeziora Tisza.

Zabrania się zamiany wcześniej złowionej (zatrzymanej) ryby na później złowioną.

5. Połów ryb niebędących rybami autochtonicznymi nie podlega ograniczeniu ilościowemu, a gatunki inwazyjne (np. gatunki tołpygi, sumika karłowatego lub karaś srebrzysty) nie wolno wypuszczać z powrotem do wody, wędkarz zobowiązany jest złowione okazy odtransportować z miejsca połowu. (Wyjątek stanowią okazy, które zahaczyły się zewnętrznie, a nie na głowie – te obowiązkowo należy wypuścić z powrotem do wody.)

6. Rybki żywe na przynętę, które nie są autochtonicznymi (jak np. karaś srebrzysty, razbora, itp.) mogą być stosowane wyłącznie wtedy, gdy złowiono je w jeziorze Cisa.

7. Zabrania się męczenia ryb. Złowione i złapane ryby należy traktować w taki sposób, aby fizyczne urazy nie przekraczały minimalnego poziomu wynikającego z metody wędkarskiej. Jeżeli rybę nie wolno zatrzymać z powodu jakiegokolwiek ograniczenia, to należy ją bezwarunkowo ostrożnie wypuścić z powrotem do wody, nawet wtedy, gdy jest ona zraniona, chora lub ewentualnie nieżywa. Złowione ryby do czasu ich zabicia należy przechowywać żywe, bez powodowania trwałych urazów lub natychmiast zabić.

8. Prawidłowo złowioną (i przeznaczoną do zabrania) rybę wolno odtransportować z miejsca łowienia wyłącznie po jej zabiciu w sposób szybki i delikatny. Rybki na przynętę krótsze niż 30 cm mogą być zabrane również i żywe, ale wyłącznie w pojemniku, który zapewnia im wodę z potrzebną ilość tlenu.

9. Reguły dotyczące ogólnokrajowych okresów ochronnych, jak i najmniejszych dozwolonych wymiarów ryb zawarte są w dzienniku połowów.  Najmniejsze dozwolone wymiary dla poniższych gatunków ryb na jeziorze Cisa:

karp: min. 35 cm, sandacz: min. 40 cm, bersz: min. 30 cm, szczupak: min. 50 cm, lin: min. 30 cm, miętus: min. 30 cm, sum: min. 60 cm, okoń: min. 15 cm

10. Wędkowanie i złowienie (zatrzymanie) suma w okresie ochronnym (od 2 maja do 15 czerwca) zabronione jest w kanałach przepłukujących oraz na całym obszarze jeziora Cisa od 1 stycznia do 31 marca i od 2 listopada do 31 grudnia.

11. Na rzece Kis-Tisza od ujścia potoku Eger do ujścia potoku Laskó oraz na obszarze wodnym ograniczonym przez most na drodze głównej nr 33 (most na potoku Eger), potok Eger i rzekę Kis-Tisza orazwał w Poroszló w okresie od 1 stycznia do 28 lutego i od 2 listopada do 31 grudnia łowienie ryb drapieżnych dozwolone jest tylko na naturalne przynęty, spinning jest zabroniony.

12. Tereny ochronne zaznaczone są na mapie załączonej do zezwolenia terenowego oraz oznaczono je tablicami na miejscu.

Ochronnym terenem zimowania jest obszar wodny Dühös-lapos, czyli obszar wyznaczony przez most na drodze głównej nr 33 (most na potoku Eger), dom strażnika w Ráboly, sitowie okrągłe, studnię z żurawiem i most Bocskoros. Tutaj w okresie od 1 stycznia do 28 lutego i od 2 listopada do 31 grudnia obowiązuje zakaz przebywania i wszelkiego wędkowania.

Ochronnym terenem rozmnażania jest obszar wodny wyznaczony następującymi punktami: 12/1 kilometr wału nad jeziorem Cisa na odcinku Ráboly, most na drodze łączącej miejscowości Négyes i Borsodivánka (most na potoku Eger), przystań w Tiszavalk, prawy brzeg strumienia Nyárád oraz zlewisko strumienia Nyárád i potoku Eger. Tutaj w okresie od 1 marca do 15 czerwca obowiązuje zakaz przebywania i wszelkiego wędkowania.

13. W okresie od 1 listopada do 15 marca – w celu ochrony rybostanu na zimowisku – zabrania się korzystania z urządzeń sonarowych.

14. W miesiącach styczeń i grudzień wędkarstwo jest dozwolone tylko w godzinach od 7-ej do 17-ej, a w lutym od 6-ej do 18-ej.

15. Zabrania się prowadzenie działalności wędkarskiej w akwenie przystani zimowej w Kisköre oraz na odcinku o długości 300 m górnych wód zapory wodnej, ponadto w promieniu 50 metrowym licząc od każdego obiektu wodnego (łącznie z obiektami inżynieryjnymi kanałów przepłukujących).

16. Zabrania się stosowanie takich metod wędkowania, w wyniku których haczyk nie zaczepia się w pysku ryby. Każdą rybę, w której haczyk zaczepił się z zewnątrz lub posiada ślady zranienia zewnętrznego należy wypuścić z powrotem do wody, zabrania się ich zatrzymania.

17. Na całym obszarze jeziora Cisa zabrania się stosowania metody trollingu (sleppingu) zarówno przy pomocy silnika elektrycznego i spalinowego, jak i wioseł, wiatru lub prądów wodnych.

18. Na całym obszarze jeziora Cisa zabrania się wnoszenia sprzętu. Wyjątek od tego zakazu stanowią miejsca do wędkowania zajęte na podstawie zezwoleń na wędkowanie metodą wnoszenia zestawu. W przypadku wędkowania z brzegu lub z łodzi umieszczenie zestawu w wodzie jest dozwolone wyłącznie przez zarzucanie wykonane z brzegu lub z łodzi. Po umieszczeniu zestawu w wodzie zabrania się oddalać od niego. Zabrania się stosowania łódek do karmienia.

19. Rezerwowanie miejsc do wędkowania na jeziorze Cisa nie jest praktykowane, miejsca można zajmować w kolejności przybycia. Kołki i tyczki służące do zamocowania łodzi oraz boje (markery) do zaznaczenia miejsc umieszczania zanętwędkarz zobowiązany jest po zakończeniu łowienia wyjąć i zabrać ze sobą. Zabrania się znakowania miejsc wędkarskich za pomocą obcych materiałów umieszczonych na roślinach.

20. Wyjątek od pkt. 19 stanowią miejsca wyznaczone do wędkowania metodą wnoszenia zestawu, oznaczone tablicą i ponumerowane (ich lista jest dostępna na stronie internetowej spółki Sporthorgász Kft.), rezerwacja których odbywa się wyłącznie przez tą spółkę. Wędkarze, którzy łowią na takich miejscach na podstawie terenowego zezwolenia uprawniajęcego do wędkowania metodą wnoszenia zestawu, powinni przestrzegać także i przepisy Regulaminu Wędkowania na jeziorze Cisa.

21. Miejsca wyznaczone do wędkowania metodą wnoszenia zestawu są dostępne dla każdego, ale w przypadku, gdy przychodzi tam wędkarz z zezwoleniem na wędkowanie tą metodą, to wędkarz nie posiadający takiego zezwolenia powinien mu odstąpić to miejsce.

 

Najważniejsza ze zmian to wprowadzenie możliwości wędkowania metodą wnoszenia zestawu dla karpiarzy przy przestrzeganiu sportowych zasad.

Zasady wędkowania metodą wnoszenia zestawu na jeziorze Cisa

Przepisy dot. okresów ochronnych i dopuszczalnych wymiarów dla poszczególnych gatunków ryb w 2016 r.

Okres ochronny

Dopuszczalny wymiar

Szczupak

II.1. – III.31.

50 cm

Sandacz

III.1. – IV.29.

40 cm

Bersz

III.1. – VI.30.

30 cm

Boleń

III.1. – IV.29.

40 cm

Okoń

III. 1 – IV. 29.

15 cm

Brzana

IV.15. – V.31.

40 cm

Ciosa

IV. 15. – V. 31.

20 cm

Kleń

IV. 15. – V. 31.

25 cm

Jaź

IV.15. – V.31.

20 cm

Świnka

IV.15. – V.31.

20 cm

Certa

IV.15. – V.31.

20cm

Karp

V.2. – V.31.

35 cm

Lin

V.2 – VI.15.

30 cm

Sum

V.2. – VI.15.

* Zabrania się łowienia suma w miesiącach: styczeń,luty, marzec oraz listopad i grudzień

60 cm, ale w okresie ochronnym min. 100 cm

Miętus

30 cm

Pstrąg potokowy

X.3. – III.31.

22 cm

Życzymy Państwu sprzyjających do wędkowania warunków wodnych, dobrej pogody i przyjemnej rozrywki!

Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.