Horgászvizsga tájékoztató

Társaságunk 2019-ben havonta tart horgászvizsgát a tiszafüredi Horgászati Központban.

Egy vizsgaidőpontban maximum 15 fő vizsgázhat. A horgászvizsga ingyenes. A tananyag letölthető innen.

A sikeres felkészülés érdekében a horgászvizsgák lebonyolításáról és a felkészülést segítő anyagokról a következő tudnivalókat gyűjtöttük össze:
A horgászvizsgán először egy 32 kérdésből álló teszten kell a vizsgázóknak számot adniuk a tudásukról. A többségében feleletválasztós kérdéssor megválaszolására 45 perc áll rendelkezésre. Minden kérdés 1 pontot ér. A sikeres teljesítéshez 21 pontot kell elérni.

A kérdések az alábbi témaköröket ölelik fel:

– a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokat
– a Magyarországon élő halfajok meghatározását és főbb biológiai jellemzőit
– az alapvető horgászmódszereket
– a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódot
– a vízparti és a csónakból való horgászat legfontosabb biztonsági szabályait
– a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteit
– a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokat
– az egyesületi tagságból eredő jogokat és kötelezettségeket, a horgász szervezetek szerepét
– a horgászrendi szabályozások szerepét
– a horgászetikát.

A sikeres teszt feltétele:

A teszt sikeres megírása után a megfelelt vizsgázók egyesével szóbeli részen vesznek részt. Ennek keretében tíz képet kell a vizsgázónak húznia, melyek mindegyikén egy-egy halfaj szerepel. A képen látható tíz halfaj közül 6 a fogható fajok, kettő a tájidegen és invazív fajok, míg kettő a nem fogható és a védett fajok képeit ábrázolja. A vizsgázónak minimálisan 7 fajt kell felismernie ahhoz, hogy a vizsgarész eredményes lehessen. Az adott halfaj képről történő felismerése mellett ismertetni kell a Vhr. szerint meghatározott tilalmi idejét, kifogható mennyiségi és méretkorlátozást, illetve legfontosabb biológiai jellemzőit. Az adott halfaj felismeréséért 1 pontot, míg az adott halfajra vonatkozó jogszabály szerinti rendelkezések, illetve legfontosabb biológiai jellemzőinek ismertetésével újabb 1 pontot lehet szerezni.
A sikeres vizsgához az így elérhető 20 pontból 13-at kell megszerezni, de a nem fogható és védett fajok mindegyikét fel kell ismerni.

A szóbeli vizsga után a vizsgázó azonnal megtudja a vizsga eredményét és azt, hogy megfelelt-e vagy sem. Ekkor külön kérésre lehetősége van a vizsgázóknak megtekinteni a vizsgalapot és tájékoztatást kérni a pontozási szempontokról. Később erre már nincs mód! A vizsgázó, szóbeli sikeres beszámolója után a vizsgaelnök kiállítja a bizonyítványt.

Jelentkezés a vizsgára:

A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgász regisztráció elvégzése. Mely elvégezhető online  és személyesen is valamennyi, az állami horgászjegy értékesítésében eddig is részt vevő és a támogatást vállaló horgászszervezetnél.
Vizsgára jelentkezni irodánkban személyesen (Hétfőtől- péntekig: 08-tól- 16-ig, 5350 Tiszafüred, 1442/50 Hrsz.) lehet. Illetve a honlapunkról letölthető jelentkezési lap hiánytalanul kitöltve és azt az 5350 Tiszafüred, Pf. 76. címre, postai úton visszajuttatva, vagy beszkennelve, e-mailben az info@sporthorgasz.eu címre elküldve.

Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájárulást.
A vizsgán való részvétel feltétele, hogy a vizsgázó a helyszínen személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának felmutatásával azonosítsa magát. A 14. életévüket be nem töltött, vizsgázni kívánó személyek személyazonosságát a törvényes képviselőjük igazolhatja a vizsgabizottság előtt.

A vizsgázóknak eredményes felkészülést, sikeres vizsgát és sok horgászélményt kíván a Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.!

VIZSGA IDŐPONTJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2019. 04. 01.
Kezdete: 10:00
március 29. 16:00- ig
2019. 05. 06.
Kezdete: 10:00
május 3. 16:00-ig
2019. 06. 03.
Kezdete: 10:00
május 31. 16:00-ig
2019. 07. 01.
Kezdete: 10:00
június 28. 16:00-ig
2019. 08. 05.
Kezdete: 10:00
augusztus 2. 16:00-ig
2019. 09. 02.
Kezdete: 10:00
augusztus 30. 16:00-ig
2019. 10. 07.
Kezdete: 10:00
szeptember 30. 16:00-ig
2019. 11. 04.
Kezdete: 10:00

október 31. 16:00-ig
2019. 12. 02.
Kezdete: 10:00
november 29. 16:00-ig

 

Másfél tonna szemét gyűlt össze a pallóút körülBefejeződött az Örvényi-morotva részleges kotrása