Tisza-tavi Horgászegyesületek Szövetsége

Leírás

A Tisza-tó körüli horgászegyesületek 1993-ban úgy döntöttek, hogy önálló szövetségbe tömörülnek, létrehozva Tisza-tavi Horgászegyesületek Szövetségét, annak érdekében, hogy a helyi horgászérdekeket összehangolva erőteljesebb érdekérvényesítő képességgel rendelkezzenek.
A Tisza-tavi Horgászegyesületek Szövetségének – továbbiakban HESZ – legfontosabb céljai:

  • a HESZ tagegyesületeinek és az egyes a horgászok érdekeinek képviselete,
  • a horgászat, mint sport általános népszerűsítése, a horgászat szabályainak betartására és sportszerű művelésére való nevelés,
  • a Tisza-tó természeti kincseinek, vízi élővilágának védelme és a környezetvédelem,
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • a horgász egyesületek, szövetségek közötti kapcsolat kiépítése, fejlesztése.

A HESZ főbb feladatai, tevékenysége:

 • a Tisza-tavi horgászat fejlesztése céljából érdekegyeztetést végez a területileg illetékes állami, önkormányzati és más szervekkel, társadalmi szervezetekkel, társaságokkal,
 • a horgászok érdekeinek védelme érdekében a horgászattal kapcsolatos szabályozási terveket véleményezi, szükség esetén kezdeményezi a Tisza-tavi horgászatot érintő szabályozások megalkotását, módosítását,
 • figyelemmel kíséri a horgászattal, halgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos pályázati és más lehetőségeket, önállóan, vagy tagegyesületeivel, a helyi önkormányzatokkal, a vízüggyel, a környezetvédelemmel, a halászati hasznosítóval közösen törekszik pályázati és más források bevonására a horgászat fejlesztése, a környezetvédelem és a gyermek és ifjúságnevelési célok megvalósítása érdekében,
 • a horgászegyesületi élet pénzügyi, jogi és szakmai területein segítséget nyújt tagszervezeteinek,
 • szervezi és részt vesz a környezetvédelmi célok megvalósításában, a Tisza-tóra jellemző természeti élőhelyek megóvásában, a vízpartok védelmében, ennek érdekében együttműködik a vízügyi és környezetvédelmi szervekkel, szervezetekkel,
 • támogatja, szervezi a különböző szintű Tisza-tavi versenyhorgászatot, kiemelten kezeli a gyermek és ifjúsági horgászkorosztály versenyeztetését,
 • a Tisza-tó halászati hasznosítójával – mint a társaság résztulajdonosa – a horgászcélok megvalósítása érdekében együttműködik, a horgászok által igényelt kontrollt – pl. a haltelepítések során – megvalósítja,
 • a HESZ lehetőségei szerinti együttműködés a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársaival és a halászati hasznosító hivatásos és társadalmi halőreivel, társadalmi szervezetekkel az orvhalászat, orvhorgászat visszaszorítása érdekében,
 • kedvező feltételek kialakítása a horgászturizmus fejlődésének elősegítése céljából,
 • a Tisza-tó rehabilitációja érdekében együttműködés a helyi önkormányzatokkal, a vízüggyel, halászati hasznosítóval, más szervezetekkel az ezt a célt elérni kívánó civil egyesületekkel.

Szövetségünk aktívan részt vesz a Tisza-tó (országostól eltérő) horgászrendjének kialakításában, javaslatainkkal, szakmai véleményükkel igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a Tisza-tó kiemelkedő halállománya hosszú távon fennmaradjon, sőt tovább fejlődjön.
Ugyanakkor a horgászok érdekképviseletét is ellátjuk a helyi önkormányzatokkal, a Tiszai Vízirendészettel, a KÖTIKÖVIZIG-el, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal és a Tisza-tavi Sporthorgász Nkft.-vel folytatott tárgyalások során.
Jelenleg 11 tagegyesület alkotja a szövetséget 2012. évben a felnőtt és ifi tagok száma 4829 fő volt. A tagegyesületekkel kapcsolatos információkért kattintson a “Tagegyesületek” menüpontra.
Honlapunkkal is igyekszünk a helyi és a Tisza-tóhoz érkező horgászokat információval segíteni. Ha kérdése van, bármiben segítségére lehetünk, forduljon hozzánk bizalommal!

Kapcsolat

Cím: 5358 Tiszafüred-Örvény Hunyadi út 1 sz.
Telefon: 06/30-627-2126
e-mail:  tiszahorgasz@freemail.hutiszahorgaszhesz@gmail.com
www.tthesz.hu

Kapcsolódó szolgáltatások